İLK PARLAMENTO SEÇİMİ İÇİN DÜZENLEDİĞİM SEÇİM PROGRAMIM.

Objektif olmalıyız!

Çok yeni olan bir ulusun yapacağı çok şey vardır ve bunları hayata geçirmek ise hiç de kolay olmayacaktır. Yeni bir ev kurarken, yeni bir iş kurarken yaşanan zorluk ve sıkıntıları hatırlarsak, yeni bir ülke, yeni bir ulus kurmanın ne kadar zor ve uzun bir süreç olacağını rahatlıkla anlayabiliriz. Yani, çok çalışmamız gerektiği kadar objektif de olmalıyız! Karşımıza çıkabilecek zorluklara birlikte göğüs germek zorundayız! En üst kademeden en alt kademeye kadar, herkes, hepimiz çok çalışmak zorundayız.

Tüm bunlar ışığında yapılması gerekenler şöyle sıralanabilir:

 • Hükümetin kurulması,
 • Parlamentonun oluşturulması,
 • Bakanlıkların atamalarının yapılması,
 • Dış ilişkilerin planlanması ve hayata geçirilmesi,
 • Büyükelçilikler, konsolosluklar ve yerel temsilciliklerin atanması,
 • Diğer devletlerle ilişkilerin oluşturulması için gerekli programların planlanması ve hayata geçirilmesi,
 • Ekonomik sisteminin yapılandırılması ve hayata geçirilmesi,
 • Vatandaşlık işlerinin yapılandırılması ve hayata geçirilmesi,
 • Sağlık sisteminin yapılandırılması ve hayata geçirilmesi,
 • Eğitim sisteminin yapılandırılması ve hayata geçirilmesi,

Bu liste çoğaltılabilir. Sonrasında da akla şu soru geliyor: Peki, ben ne yapabilirim? Şöyle bir bakınca, aslında, yapabileceklerimiz sınırlı gibi geliyor. Ancak istek olunca, bu sınırları aşmak çok da zor değil. Birlik olduğumuzda yapamayacağımız şeyler çok sınırlıdır.

Objektif olarak baktığımızda, Neden Aday Olmalıyım diye düşündüm ve Bir İnsanlık, Bir Birlik olmaya, sizlerin de desteğiyle bu zor yarıştan, varış noktasına ulaşarak çıkmaya gönüllü oldum! Destekleriniz hem benim için hem de diğer tüm adaylar için, ÇOK AMA ÇOK önemli! Hep Birlikte Daha İyiye Ulaşacağız!

Neden Aday Oluyorum?

Öncelikle, Asgardia’ya inanıyorum! Bu nedenle Asgardia’nın kurulmasıyla ilgili haberler çıktığında, ilk işim biraz araştırma yapmak olmuştu! İlk başta şüpheyle yaklaştığım, ancak sonrasında yaptığım araştırmalarla, ciddiyetini anladığım bu oluşumda ben de yer almalıydım. Bu nedenle ailemle birlikte, ilk kayıt olanlardan birisiyim ve çevremden birçok insanın da bu oluşumda yer alması için çalıştım ve sanırım başarılı oldum.

İkinci olarak ise, bu inandığım oluşumun bir parçası olarak, benimle birlikte inanmış olan tüm Asgardialılara hizmet etme isteğim oldu. Her zaman insanlara hizmet etmeyi sevmişimdir. Hizmet edilmek ne kadar güzel olsa da, hizmet etmek bana daha cazip geliyor. Evet, hizmet etmeyi seviyorum ve bir şekilde de elimi taşın altına koymalıydım. Bu nedenle ilk önce Debutant adayı olarak girdim bu hizmet yarışına. Daha öncesinde ise, çeviriler yaparak Asgardia’ya katkı sunmaya çalıştım. Sitedeki bazı sayfaları çevirerek, Facebook sayfasında paylaştım. Daha sonra da Asgardia.Space Forum sayfalarında ve resmi Facebook sayfalarından yayınlanan İngilizce paylaşımları çevirerek, Asgardia Türkiye ve Asgardia Türkiye (Resmi Grup) sayfalarında paylaşmaya başladım. Bir gün, bu sayfalarda gezerken gönüllü alımı olacağını gördüm ve başvurdum. Zaten gönüllü olarak hizmet ettiğim Asgardialılara şimdi “resmi gönüllü” olarak hizmet edecektim. Bazı görüşmeler yaptıktan sonra kabul edildim, eğitimleri tamamladım ve NCM olarak görevlendirildim. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum.

Üçüncü olarak ise, Türk Hava Kuvvetlerinde bir Asssubay olarak ve özel sektörde orta ve üst kademe yönetici olarak birçok tecrübe edindim. Geçmişte edindiğim bu tecrübelerimi, yeni doğan Ulusumda değerlendirmek için çok istekliyim.

O dönemlerde yapmayı en çok sevdiğim şey mevkiine, yaşına ve tecrübesine bakmaksızın birlikte çalıştığım işyerinin gelişimi ve yükselmesi için sorumluluk almaları anlamında, katılım sağlamaları için imkânlar vermekti. Çünkü her fikir, her öneri ve her eleştirinin çok değerli ve önemli olduğuna inanıyorum.

İnsan ilişkilerini oluştururken, empati insan oğlunun sahip olduğu en değerli araçlardan biridir. Bu nedenle, bana yapılmasını istemediğim şeyi, başkasına yapmam. Bu nedenle, seçildiğim takdirde, Parlamentodaki görevim boyunca, hizmet edeceğim Asgardialılara da aynı şekilde davranacağım.

Seçilirsem Neler Yapacağım?

Geçmişten gelen tecrübelerimi paylaşacağım gibi, başkalarının da ulusumuzun gelişmesi adına tecrübelerini paylaşmak isteyen Asgardialılardan da destek alacağım. Atasözünde de söylendiği gibi: “Bir elin nesi var, iki elin sesi var!” Öyleyse, BİR olalım ve harika bir Ulus için, harika bir geleceği birlikte yaratalım.

Seçildiğim takdirde yapmayı planladığım şeylerden bazıları aşağıdaki gibidir:

Her şeyden önce;

 • Tamamen şeffaf ve dürüst olacağım.
 • Kapım her bir Asgardialıya, her zaman açık olacak.
 • Her zaman eşitliği savunan biri olarak, her ne mevkide olursam olayım, sizden biri olacağım.
 • Milliyetine, diline, ırkına, inancına ve kültür farklılıklarına bakmadan, tüm Asgardialıları temsil etmek, var gücümle çalışmak, ekonomik ve kültürel farklılıkları bir kazanç haline dönüştürebilmek için, canla başla çalışacağım.
 • Sizlerin öneri, fikir ve eleştirilerini mutlaka dikkate alacağım. Çünkü “her fikir, her öneri, her eleştiri değerlidir”. “Her fikir, her öneri, her eleştiri önemlidir.”

Yapmayı Planladığım Konular Neler?

1. Eğitim: Bir toplumun geleceği, köklerinde yatar! Bu nedenle, sağlam bir gelecek için, daha da sağlam köklere ihtiyacımız var. Eğitim mutlaka en öncelikli konu olmalıdır. Herkesin, eşit şekilde ve ücretsiz eğitim alabilmesi için, var gücümle çalışacağım. Dünyada uygulanmakta olan ve artık hiçbir şekilde etkin ve verimli olmadığı kanıtlanmış; yanlış, dayatmacı, ezbere yönelten, yarış içerisine sokan eğitim sistemi yerine;

Planlı,
En başta eğitimcilerin eğitildiği,
Kişinin beceri ve yeteneklerine göre belirlenmiş bir eğitim sistemi, olmalıdır.
Eğitim alanında bunları yapabilmek için ise, sizlere ve bizlere çok işler düşmektedir. Her bir eğitimciye, çok ama çok, ihtiyaç olacak. HAZIRLANIN!
2. Sağlık ve Sosyal Güvence: Her insan doğumundan ölümüne dek belirli kaygılar içerisindedir. Bunlardan en önemli olanlardan birisi ise Sağlık ve Sosyal Güvencedir. İnsanlar hep;

 • Acaba işimden olursam, ailemin sağlık giderlerini nasıl karşılarım?
 • Acaba emekli olabilecek miyim?
 • İşimi, dolayısıyla, sosyal güvencemi kaybetmemek için ne kadar taviz vermeliyim?

Gibisinden onlarca soruyla karşı karşıya kalmadan, bu sorunları en başından çözmek ve her doğan bebeğin, en az 18 yaşına kadar, devletin sağlık ve sosyal güvencesi altında olması adına gerekli tüm çalışmaları yapmak ve yasaları çıkartmak için, çalışmalıyız ve çalışacağım!

“Unutmayalım, sağlıklı olmayan toplumlar, yok olmaya mahkûmdurlar!”

Sosyal konulardan bir diğeri de engelli vatandaşlarımız! Onların sesini duyurmaları, maalesef, çoğunlukla çok zor oluyor. Ben, sizlerin de desteğiyle, engelli vatandaşlarımızın sesi olmak istiyorum.

Bir diğer konu ise ŞİDDET! Aile içi, sosyal çevrede, okulda, sokakta… Şiddet her yerde! Bu konular için caydırıcı cezalar yerine, öncelikle tüm bireylerin eğitilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle, hukuki cezalar ne kadar gerekli de olsa, eğitimle bunların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Devletlerin sorumluluğu bu konuları da kapsamalıdır. Özellikle aile içi şiddet, tüm dünyada en büyük yaralardan birisidir. Bu konuda da, siz değerli Asgardialılarla çalışmak, bu sorunlarla mücadelede çok önemli bir yer tutmaktadır.

Ekonomi: Bir ulusun ekonomisi ne kadar güçlüyse, toplum da o kadar güçlü demektir. Ekonominin güçlü olması da iyi bir yönetim ve ulusunu seven vatandaşlarla mümkün olur. Sizleri, gönüllülük esasına göre düzenlenmiş olan VERGİ konusunda teşvik etmek istiyorum. Her birimiz 10 $ bağış yapsa (vergi verse) basit bir hesapla, 1 milyon dolardan fazla vergi gelirimiz olur. Ulusumuzu güçlü tutmak için, hep birlikte vergilerimizi “GÖNÜLLÜ” olarak verelim. Ben, şahsım adına, bunu yapacağıma söz veriyorum. Yaptığım zaman da kişisel sitem üzerinden sizlerle paylaşacağım.

Bana destek olmak için, lütfen aşağıdaki linkten “Aday Profil Sayfamı” ziyaret edin ve “OYUNUZU” kullanın. “Hep birlikte Daha İyiye Ulaşacağız!”

Saygılarımla,

Şeref Kaplan

Asgardia Parlamento Üyesi