Asgardia Anayasası

PDF Formatında indirmek için TIKLAYINIZ

 

ASGARDIA UZAY KRALLIĞI ANAYASASI

Sayfa No

Giriş

3

Bölüm 1. Asgardia Birlik Beyannamesi                                                               

4

Bölüm 2. Genel Hükümler                                                                                             

6

 • Madde 1. Ulusun Adı

6

 • Madde 2. Statü

6

 • Madde 3. Misyon

6

 • Madde 4. Asgardia'nın Üstün Değerleri

6

 • Madde 5. Ülke Toprağı

7

Bölüm 3. Asgardia Uzay Vatandaşlığı                                                                        

8

 • Madde 6. Asgardia Vatandaşları

8

 • Madde 7. Vatandaşların Yeri

8

 • Madde 8. Vatandaşların Hakları ve Özgürlükleri

8

 • Madde 9. Vatandaşların Yükümlülükleri

9

 • Madde 10. Vatandaşlık Hakları ve Özgürlüklerinin Teminatı

10

Bölüm 4. Asgardia Kaynakları                                                                            

11

 • Madde 11. İnsan Kaynakları

11

 • Madde 12. Doğal Kaynaklar

11

 • Madde 13. Finansal Kaynaklar

11

 • Madde 14. Bilimsel Kaynaklar

12

 • Madde 15. Mülkiyet

12

Bölüm 5. Halk ve Sosyal Adalet Hükümeti                                                              

14

 • Madde 16. Halk Tarafından Oluşturulmuş Yönetim

14

 • Madde 17. Tarafsızlık

15

 • Madde 18. Herkes İçin Saygınlık Eşitliği

15

 • Madde 19. İş Gücü

16

 • Madde 20. Sosyal Güvenlik

16

Bölüm 6. Asgardia’da Güvenlik                                                                                  

 

 • Madde 21. Güvenlik Alanları

17

 • Madde 22. Vatandaşların Güvenliği

17

 • Madde 23. Asgardia’nın Güvenliği

18

 • Madde 24. Dünyanın Korunması

18

 • Madde 25. Asgardia Uzay Filosu

18

Bölüm 7. Yapı                                                                                                                

20

 • Madde 26. Ulusal Semboller

20

 • Madde 27. Dil

20

 • Madde 28. Başkent

21

 • Madde 29. Dış İlişkiler

21

 • Madde 30. Yönetim

22

Bölüm 8. Yönetim                                                                                                         

23

 • Madde 31. Hukuk Sistemi

23

 • Madde 32. Asgardia Devlet Başkanı

24

 • Madde 33. Meclis

25

 • Madde 34. Hükümet

26

 • Madde 35. Mahkeme

28

 • Madde 36. Yüksek Uzay Konseyi

29

 • Madde 37. Başsavcılık

29

 • Madde 38. Asgardia Ulusal Denetim Bürosu

29

 • Madde 39. Asgardia Ulusal Bankası

30

 • Madde 40. Karar Verme ve Uygulama

30

Bölüm 9. Anayasanın Kabulü ve Değişikliği                                                            

31

 • Madde 41. Anayasanın Kabulü

31

 • Madde 42. İlk Anayasa

31

 • Madde 43. Anayasayı Kabulüne Gereken Yeterli Çoğunluk

31

 • Madde 44. Anayasa’nın Değiştirilmesi

31

 • Madde 45. Anayasa Değişiklik Prosedürü

31

Bölüm 10. Geçici ve Son Hükümler                                                                           

32

 • Madde 46. Parlamentonun Seçilmesi Ve Hükümetin Kurulmasından Önce, Devlet Başkanının Özel Hakları

32

 • Madde 47. Yeni bir Devlet Başkanı Seçilmesi İçin Uygulanacak Özel Usul

32

 • Madde 48. Parlamento Seçimi İçin Süre Sonu

32

 • Madde 49. Hükümet Oluşturmak İçin Süre Sonu

32

·         Madde 50. Anayasanın Geçerliliği

32

 

Bizler, Dünya Gezegeni insanları olarak, şu anki vatandaşı olduğumuz veya doğduğumuz yere, dilimize, cinsiyetimize, ırkımıza, milliyetimize, inancımıza ya da Dünya Uluslarından herhangi birinin vatandaşlığına bakmaksızın, özgür irademiz, kanaatimiz ve özgür düşüncemizle;

*  insanlığı birleştirerek; ahlakın, adaletin, barışın ve her insanın eşit yüceliğini esas alan etnik, ulusal, dinsel ayrımların, geleceğe ve Evrenin sonsuzluğuna bakan insanlığın üstünde olduğunu,

*  insanlık tarihindeki farklılıkları, çatışmaları, eşitsizlik ve kusurları çözmek, manevi ve bilimsel uygulamaları ve insanın yaratıcı başarılarını tüm uygarlık ve kültürel grup içinde yeni bir düzeye getirmek ve uzayda insanlık tarihinde yeni bir çağ başlatmayı amaç edinerek ve

*  bu Anayasanın ayrılmaz bir parçası olan Asgardia Birlik Deklarasyonuna dayanarak,

İnsanlık tarihindeki ilk Uzay Krallığı olan Asgardia'yı kurduk ve böylelikle bu Asgardia Anayasası'nı kabul ettik.

BÖLÜM 1.

ASGARDIA BİRLİK BEYANNAMESİ

Biz, insanlık tarihinin ilk Uzay Krallığı olan Asgardia’nın özgür insanları olarak ve evrendeki insanın doğuş hakkına dayanarak, bu Beyannameyi kabul ediyoruz.

 1. Asgardia özgür ve birleşmiş bir Uzay Ulusudur.
 2. Asgardia’nın hedefleri:
  • Uzayda kalıcı barışı sağlamak;
  • Yeryüzü vatandaşlığına bakılmaksızın, şu anda Dünya’da yaşayan tüm Asgardialılar için eşit fırsatlar sağlamak; Tüm insanlığın refahını arttırmak.
 3. Birlik Deklarasyonunu ve Anayasa'yı kabul etmek ve Asgardia kanunlarına uymak şartıyla, herkes Asgardia Vatandaşı olabilir.
 4. Asgardia’nın tüm vatandaşları, Dünyadaki ülkeleri, ikamet, vatandaşlık, ırk, uyruk, cinsiyet, dil veya mali durumlarından bağımsız olarak eşittirler.
 5. Asgardia, Dünya Devletleri tarafından imzalanan yasalara ve uluslararası sözleşmelere saygılıdır ve Dünya Devletleri kadar eşit statüye sahip olmak istemektedir.
 6. Asgardia, karşılıklı olarak Dünya Devletlerinin herhangi bir işine müdahale etmez.
 7. Asgardia, üyelik temelinde, Dünya üzerinde uluslararası düzeydeki faaliyetlere ve ilgili uluslararası organizasyonlara diğer Dünya Devletleri gibi, katılır.
 8. Asgardia Dünya Eyaletleri vatandaşlarının haklarına saygılı davranır ve korur ve Asgardia vatandaşlarını da sahip oldukları uzay vatandaşlığının olağanüstü niteliği bakımından korur.
 9. Asgardia’da siyasi partiler için yer yoktur. Fakat her Asgardialı, Dünyadaki siyasi hayata özgürce katılabilir.
 10. Asgardia, Dünya’nın sınırlarını yansıtmaksızın Dünya’yı yansıtır. Bununla birlikte, Dünya yasaları çerçevesinde, her Asgardialı, herhangi bir Dünya Devletinin sınırları içinde özgürce yaşayabilir.
 11. Asgardia bağımsız, bilimsel, enternasyonalist* bir ulustur. Her Asgardialı, Asgardia’da, Dünyadaki her hangi bir dini özgürce yaşayabilir.
 12. Asgardia’da Dünya çatışmalarının tarihi için yer yoktur. Asgardia, geleceğin uzay insanlığının yeni barışçıl tarihini yaratıyor.

* Enternasyonalizm-enternasyonalist: hangi etnik kökenden olursa olsun, dünya üzerindeki tüm insanların birbiri ile eşit sayılmasını öngören görüştür.

Biz, Asgardia halkı olarak, tarafımızdan yaratılan yeni uzay ulusunun refahı ve anavatanımız - Dünya gezegenimizin - korunması için ve tüm insanlığın uzaydaki gelişimi için her şeyi yapacağız; Biz en İyileri değiliz – Biz geleceğiz.

Bir İnsanlık - Bir Birlik.

Bu Beyanname

Asgardia Uzay Ulusunun

kuruluşuna dair başlıca belgedir.

 

BÖLÜM 2

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1. Ulusun Adı

“Asgardia Uzay Krallığı” ve “Asgardia” terimleri eş anlamlıdır.

Madde 2. Statü

Asgardia, transetnik ve laik, ahlaka, adalete, barışa ve her insanın eşit onuruna, geleceğe ve sonsuz Evren’e önem veren ilk bağımsız, özgür, bölünmez ve sosyal Uzay Ulusu ve bir Krallıktır.

Madde 3. Misyon

Asgardia Uzay Krallığı’nın ve yeni uzay insanlığının varlığını ve gelişmesini temin etmek.

Madde 4. Asgardia’nın Yüce Değerleri

 1. Asgardia’nın Yüce Değerleri, Asgardia toplumunun ortaklığını oluşturan ve Asgardia’nın hükümet organları, vatandaşları ve organizasyonlarının amaç ve faaliyetlerinin kalbinde yatan, Asgardia vatandaşlarının kendilerini tanımlamasının ortak ve kalıcı temelleridir.
 2. Asgardia Anayasası, yasaları ve hükümet organlarının faaliyetleri, Asgardia’nın Yüce Değerlerini uygular ve korur.
 3. Asgardia’nın mutlak yüce değeri; sonsuz geleceğe, sonsuz evrene ve sonsuz yeni evrenlere doğru ulaşmak için çabalayan insanlıktır.
 4. Misyonunu yerine getirirken, Asgardia’nın Yüce Değerleri:

a)    uzayda barış ve Evrende barışçıl yerleşim;

b)    tüm Asgardia vatandaşları için uzayda fırsat eşitliğinin sağlaması;

c)    tüm insanlığın uzaydan kaynaklanan tehditlere karşı korunması;

d)    uzay insanlığının topluluk olarak birliği;

e)    insan onuru, insan hakları ve özgürlükleri ve bireylerin uyumlu gelişimi;

f)     insanlığın mutluluğu, yaşam, sevgi, çocuklar, aile ve insan türünün yayılması;

g)    Asgardia yasalarının üstünlüğü;

h)    uzay ortamının korunması;

i)     toplumsal olarak karşılıklı destek;

j)     bilimsel ve sanatsal yaratıcılık ve insan aklı, bilgi, emek ve ilerlemenin sınırsız potansiyeline olan inanç;

k)    barış, huzur, emniyet, güvenlik, saygı ve güven;

l)     ahlak, adalet ve özgürlük;

m)  bireylerin, toplumun ve ulusun uyumlu varlığı.

 1. Asgardia’nın Yüce Değerleri eşit derecede önemlidir ve eşit olarak hükümet idaresinde uygulanır. Bununla birlikte, Asgardia’nın Mutlak Yüce Değeri tüm Yüce Değerlerin üstündedir.
 2. Asgardia’nın Yüce Değerleri, keşfedilen herhangi bir uzaylı zekânın yanı sıra, insanlarla ve Dünya Devletleriyle olan ilişkiler için de geçerlidir.
 3. Asgardia'nın Yüce Değerlerine zarar vermek veya Onu küçük düşürmek yasaktır. Asgardia Devleti ve Vatandaşları, Yüksek Değerlerini uygulamak ve dâhili ve harici ihlallere karşı korumak zorundadır.

Madde 5. “Egemenlik Alanı”

 1. Hukuki bir perspektiften bakıldığında Asgardia'nın egemenlik alanı; Dünya gezegeninde yaşayan vatandaşlarla oluşturulmuş dijital bir ulustur. Bilimsel ve teknolojik bir perspektiften bakıldığında ise; Asgardia, alçak Dünya yörüngesinde bulunan ve bir uydu veya yapay uydulardan meydana gelen bir yapıda olan ve daha sonra ise Ay'da ve diğer gök cisimlerinde uygulanacak olan bir ulustur.
 2. Asgardia, Asgardia bölgeleri kurarak ve alçak Dünya yörüngedeki ve diğer gök cisimlerinde yeni egemenlik alanları edinerek topraklarını genişletecek.
 3. Dünyadaki Asgardia yerleşimleri, barışçıl ve yasal şekilde edinilmiş, Dünya üzerinde bulunan doğal sert ve sıvı yüzeyler ve bu yüzeylerin üzerinde bulunan insanlar tarafından yapılmış platformlardan oluşur.
 4. Alçak Dünya yörüngelerindeki Asgardia yerleşimleri uydular, yörünge uydu sistemler, insan yapımı platformlar (Arks); Dünya ve Asgardia’yı ve diğer unsurları koruma yapımlarından oluşuyor.
 5. Göksel cisimler üzerindeki Asgardia yerleşimleri, Güneş Sistemindeki Ay’da ve güneş sistemi ve evrenin başka yerlerinde bulunan objelerden oluşuyor.
 6. Asgardia, Dünya’da, uzayda ve gök cisimlerinde yeni bölgeler edinerek alanını genişletiyor.
 7. Asgardia, taraf olduğu uluslararası anlaşmalara olduğu kadar, genel kabul görmüş uluslararası ilke ve normlara uygun olarak bitişik egemenlik alanlarını (sert yüzeyler, yer altı kaynakları, okyanuslar, atmosferler, uzay, gök cisimleri) kullanacaktır.

 

BÖLÜM 3.

ASGARDIA UZAY VATANDAŞLIĞI

Madde 6. Asgardia Vatandaşları

 1. 18 yaşın üstünde olup, Asgardia’nın Birlik Beyannamesini ve Anayasasını kabul eden ve kişisel verilerini dijital olarak Asgardia Uzay Veritabanı’na bilinçli bir şekilde yükleyen herkes bir Asgardia vatandaşı olabilir.
 2. Asgardia Uzay Vatandaşlığı özel bir vatandaşlık türüdür ve Dünya Devleti vatandaşlığı için ikili veya ikinci bir vatandaşlık teşkil etmez. Bir uzay vatandaşlığına geçen bir Dünya Devleti vatandaşı, Asgardia’nın taraf olduğu uluslararası bir anlaşma tarafından aksi şekilde öngörülmedikçe, çoklu vatandaşlık statüsüne sahip değildir.
 3. Bir veya iki ebeveyni Asgardia uzay vatandaşı ise, çocuk doğumda Asgardia’nın uzay vatandaşlığını elde eder. Asgardia’nın kuruluşundan önce doğan bir çocuk, Asgardia vatandaş(lar)ı olan ebeveyn(ler)inin isteği üzerine vatandaş olabilir.
 4. Uzay Vatandaşlığı, kişinin Asgardia vatandaşlığından feragat etmesi ile veya Asgardia Devletinin kişinin vatandaşlığını iptal etmesi ile olabilir. Uzay vatandaşlığı geçici olarak Asgardia tarafından askıya da alınabilir.
 5. Uzay vatandaşlığına son verilmesinin veya askıya alınmasının gerekçeleri ve yeni vatandaşların kabulüne ilişkin kısıtlamalar, Asgardia yasaları tarafından belirlenecektir.

Madde 7. Vatandaşların Yeri

 1. Asgardia vatandaşları, Asgardia “Egemenlik Alanlarında” serbest dolaşım hakkına sahiptir ve Dünya Devletlerinde bulunacakları yerleri, yasal, örgütsel ve fiziki yetenekleri doğrultusunda seçme hakkına sahiptir.
 2. Bir Asgardia vatandaşının herhangi bir Dünya Devletinde kalıcı ikamet etmesi, Asgardia vatandaşlığı haklarını geçersiz kılmaz ya da bu hakları kısıtlamaz, uzay vatandaşlığını askıya almaz veya sona erdirmez ve Asgardia'ya karşı yükümlülüklerini iptal etmez.

Madde 8. Vatandaşlık Hakları ve Özgürlükleri

 1. Tüm insan hakları ve vatandaşlık hakları ve özgürlükleri, genel kabul görmüş uluslararası hukuk ilkeleri ve normlarına uygun olarak Asgardia'da tanınacaktır. Yasalar gereği, insan hakları ve özgürlükleri devredilemez ve doğumdan itibaren herkes tarafından yararlanılabilir.
 2. Bütün Asgardia vatandaşları eşittir.
 3. Doğumda uzay vatandaşlığını elde eden kişiler haklarını kullanabilir ve 18 yaşına basıp reşit olduklarında tüm yükümlülüklerini yerine getirirler.
 4. Asgardia Vatandaşlarının Temel Hak ve Özgürlükleri:

a)    bireysel özgürlük;

b)    ifade özgürlüğü;

c)    hem doğrudan hem de temsilci vasıtasıyla, Asgardia ulusal meselelerine katılma hakkı;

d)    Asgardia hükümet organlarını seçme ve seçilme ve referanduma katılma hakkı;

e)    yasama teklifleri sunma hakkı;

f)     hükümet organlarının faaliyetleri hakkında bilgiye erişme ve bunları izleme hakkı;

g)    uzay araştırmalarına katılma ve uzayla ilgili bilimsel verilere evrensel erişim hakkı;

h)    Asgardia yerel yetki alanlarında kişisel güvenlik ve ev güvenliği hakkı;

i)     vatandaşların özdenetim hakkı;

j)     mülkiyet ve miras hakkı;

k)    Asgardia yasalarına göre vatandaş grupları düzenleme hakkı.

 1. Eğer bir Asgardialının herhangi bir hakkı, bir Asgardia hükümet organı da dâhil olmak üzere, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından ihlal edilirse, mahkemede yasal koruma ve/veya çözüm arama hakkına sahiptir.
 2. Asgardia vatandaşları, yalnızca Asgardia yasalarına göre diğer devletlere iade edilebilir.
 3. Asgardia vatandaşları, önceden onay almadan, Asgardia yasalarına uygun olarak barışçıl ve silahsız toplanma hakkına sahiptir.
 4. Bu maddede yer alan belirli vatandaşlık haklarının ve özgürlüklerinin listelenmesi, Asgardia Anayasasının diğer maddeleri, kanunlar ve genel olarak tanınan insan hak ve özgürlüklerinin olumsuz kılınması veya sınırlanması anlamına gelmez.
 5. Vatandaş hakları ve özgürlükleri, ancak, Asgardia yasaları tarafından, Asgardia Anayasasına göre yetkilendirilen ölçüde sınırlandırılabilir ve bu, Asgardia ulusal çıkarlarını korumak, güvenliğini, emniyetini ve misyonunun ve Yüce Değerlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve diğer Asgardia vatandaşlarının haklarını ve hukuki çıkarlarını korumak için gereklidir.

Madde 9. Vatandaşların Yükümlülükleri

 1. Asgardia vatandaşlarının devredilemez ve öncelikli yükümlülükleri vardır. Asgardia vatandaşlarının yükümlülükleri, Asgardia vatandaşı olduktan sonra oluşur.
 2. Asgardia vatandaşları, başkalarının hakları, özgürlükleri ve yasal çıkarlarına saygı duyar ve bunları ihlal etmez.
 3. Asgardia “egemenlik alanı” içindeki herkes, Asgardia Anayasasına ve yasalarına ve Asgardia “egemenlik alnında” geçerli düzenlemelere ve Asgardia Yüce Değerlerine saygı göstermelidir.
 4. Asgardia vatandaşları, bulundukları Devletin yasalarını ihlal etmedikçe ve bulundukları yere bakmaksızın, Asgardia Anayasası ve yasalarına uymaya ve Yüce Değerlere saygı göstermek ve bu yasaları ve Yüce Değerleri uygulamak zorundadır.
 5. Asgardia vatandaşları kanunen belirlenmiş vergi ve harçları kendi isteklerine bağlı olarak, Asgardia kanunlarına göre öder.
 6. Asgardia vatandaşları seçimlere ve referanduma katılma hakkına ve yükümlülüğüne sahiptir. Bu görevin sistematik olarak ihlali, Asgardia yasalarınca hukuki sonuçlar doğurabilir.
 7. Asgardia vatandaşları, Asgardia “egemenlik alnında” doğayı ve çevreyi korumalıdır.
 8. Asgardia’nın ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumak, misyonunu ve Yüce Değerlerini gerçekleştirmek her Asgardia vatandaşının yükümlülüğüdür.
 9. Asgardia vatandaşları, Asgardia Yüce Değerlerine uygun olarak, yetenekleri ile orantılı olan ortak iyiliği sağlamak için, Asgardia kaynaklarının oluşturulmasına katkıda bulunacaklardır.
 10. Vatandaşlık yükümlülüklerini hiç yerine getirmeme ya da uygun şekilde yerine getirmeme, Asgardia vatandaşlığının daimi olarak iptaline, vatandaşlığın askıya alınmasına, para cezalarıyla karşı karşıya kalma ve Asgardia yasalarına uygun olarak, Asgardia elektronik kaynaklarına erişimi kısıtlama ve/veya kalıcı olarak iptaline yol açabilir. Ölüm cezası Asgardia’da yasaktır. Asgardia’da cezaevlerinin kurulması yasaktır

Madde 10. Vatandaşlık Hak ve Özgürlüklerinin Teminatı

 1. Hükümet, yetkilerini ve mevcut kaynakları kullanarak, Asgardia vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini teminat altına alır.
 2. Hükümet, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin uygulanması ve korunmasından sorumludur.
 3. Asgardia vatandaşlarının hak ve özgürlükleri, yetkilerini kullanması ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için, maddi bir temel oluşturan Asgardia hükümet değerlerini kullanarak garanti altına alınmıştır.
 4. Asgardia vatandaşlarının hak ve özgürlükleri, Asgardia anayasası ve yasalarına uygun olan yükümlülüklerinin oluşturulması yoluyla garanti altına alınmıştır.
 5. Hükümet, Asgardia amaçları, planları ve gelişim tahminlerinin yanı sıra, gelişimindeki tehditler ve risklerin kamuya açıklanmasını garanti eder.
 6. Hükümet, Asgardia yasalarına uygun olarak idari kararlar alırken, kamuoyu oluşturacak ve bu kamuoyunu da dikkate alacaktır.
 7. Hükümet, herhangi bir yasal işlemin Asgardia yasalarının belirlediği uygun prosedür aracılığıyla, Asgardia vatandaşlarının talebi üzerine, yürürlükten kaldırılmasını garanti eder.

 

BÖLÜM 4.

ASGARDIA KAYNAKLARI

Madde 11. İnsan Kaynakları

 1. Asgardia, insan kaynaklarının geliştirilmesini teşvik edecektir.
 2. Asgardia, Asgardia vatandaşlarının uzak öğretim, mesleki nitelik ve bilimsel ve yaratıcı işlerden ücretsiz olarak faydalanabilmeleri için, kendi maddi, finansal ve diğer kaynaklarını kullanacaktır.
 3. Asgardia vatandaşlarının, kendilerini geliştirme ve ilerletme, yaratıcı ve kültürel uğraşlar için serbest zaman ayırma hakları vardır.
 4. Asgardia, iş yaratmak için çalışacak ve vatandaşlarının yetenek ve niteliklerinin azami ölçüde kullanılmasını kolaylaştıracaktır.
 5. Asgardia, vatandaşlarının sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeleri yönünde destekleyecektir.

Madde 12. Doğal Kaynaklar

 1. Asgardia’nın doğal kaynakları; genel kabul görmüş uluslararası hukuk prensiplerine ve standartlarına ve bunun yanında taraf olduğu uluslararası antlaşmalara uygun olarak, Asgardia “egemenlik alanlarında” ve çevre bölgelerinde, uzay ortamlarındaki nesne, enerji ve bilgi akışlarını içerir.
 2. Asgardia, uzay kaynaklarını uluslararası uzay yasalarına uygun olarak kullanacaktır.
 3. Asgardia’nın doğal kaynakları, sadece hükümet mülkiyetine, Asgardia şirketlerinin mülkiyetine, kamu-özel mülkiyetine, özel mülkiyete, kişisel mülkiyete ve aynı zamanda Asgardia yasalarına göre diğer mülkiyetlere ait olabilir.
 4. Asgardia, doğal kaynaklarının ve uzay ortamının güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için, mevcut tüm kaynakları kullanır ve ilgili girişimleri Asgardia yasalarına uygun olarak destekler.

Madde 13. Finansal Kaynaklar

 1. Asgardia’nın finansal kaynakları, ulusal devlet ve özel finans sektörünü kapsar. Özel finansal kaynaklara keyfi olarak el konulması yasaktır.
 2. Asgardia’nın para birimi, SOLAR adında bir para birimidir.
 3. SOLAR, Asgardia yasalarına uygun olarak, Dünya üzerindeki serbest piyasada kullanılan belli başlı tüm Dünya para birimlerine serbestçe değiştirilebilir olacaktır.
 4. SOLAR, Asgardia Ulusal Bankası tarafından, Asgardia özel bir yasası uyarınca ay, güneş ve gökyüzü cisimleri parametreleriyle bağlantılı olarak dağıtılacaktır. Asgardia Ulusal Bankası, son kredi merciidir.
 5. Asgardia, özel ve kurumsal bağışta bulunan bağışçılar ve yatırımcıları destekler.
 6. Asgardia, Asgardia Bilim Vakfı, Asgardia Çocukluk Vakfı ve benzerlerini de içine alan ve Asgardia yasalarıyla belirlenen prosedüre uygun olarak, özel ulusal yardım vakıfları oluşturacaktır. Vakıf varlıklarının dağılımı Hükümet'in yetkisinde olacak ve Parlamento tarafından denetlenecektir.
 7. Hükümet, ulusal bütçeden, dış mali kur değişimlerinden, vergi sisteminden, Asgardia kamu tüketim vakıflarından ve hayır kurumlarından sorumlu olacaktır.
 8. Devlet lisansları ve Asgardia hükümet kurumlarının ve her türlü organizasyonun işletme faaliyetlerinden elde edilen gelir, Asgardia bütçesine tam olarak ödenir.
 9. Asgardia, ticari ve bankacılık sırlarının dokunulmazlığını taahhüt eder.
 10. Hükümet, uygun vergi ve devlet sigorta sistemi kurarak, özel sektörün gelişimini teşvik eder. Özel sektör, Asgardia yasalarına göre düzenlenir. Özel kişilerin gönüllü vergileri de dâhil olmak üzere, vergi sistemi ve tercihli vergi şartları, Asgardia yasaları tarafından belirlenir.

Madde 14. Bilimsel Kaynaklar

 1. Asgardia, bilim ve teknolojik üstünlüğe sahip bir ulus ve bir fikirler ülkesi olacaktır. Asgardia bilgi teknolojisinin avantajlarını sanal ve fiziksel dünyada birleştirecektir.
 2. Asgardia'nın donanım ve yazılım bileşenleri, yörüngedeki ve gök cisimlerindeki bölgelerin kombinasyonunu içermektedir.
 3. Asgardia, insan bilgisinin zenginliğini sayısallaştırarak ve uzayda depolayarak entelektüel kaynakları biriktirir.
 4. Asgardia alçak yörünge ve gök cisimciklerinde, yeryüzünden alınan biyolojik materyallerin veri bankasını oluşturur ve depolar.
 5. Bilim ve sanat, Asgardia Anayasasına ve yasalarına tabi olarak, Asgardia’da özgürce takip edilebilir.
 6. Asgardia’nın elektronik kaynakları, diğerlerinin yanında, güvenli bir bilgi ve telekomünikasyon ağı, elektronik posta ağı, elektronik kitle medyası ve televizyon ve radyo yayıncılığını da içerir.
 7. Asgardia, yazarların, mucitlerin ve fikri mülkiyet kullanıcılarının haklarını uyum ve denge içinde garanti altına alır.

Madde 15. Mülkiyet

 1. Asgardia vatandaşların güvenlik, refah, mülkiyet gibi hak ve özgürlüklerini ve Asgardia'nın gelişimini teminat altına alacak ve herkesin yararına hizmet edecektir.
 2. Asgardia, ulusal ihtiyaçlar için kullanılan özel (devredilemez) hükümet mülkiyetini, ortak mallar için kullanılan ve Asgardia vatandaşlarının varlıklarını oluşturan devlet mülkiyetini, özel mülkiyeti, kişisel mülkiyeti ve mülkiyetin karışık yapıdaki biçimlerini tanır.
 3. Asgardia’daki mülk, bilgi ve fikri mülkiyet gibi maddi ve maddi olmayan nesneleri içerir.
 4. Mülkiyet haklarına ilişkin sınırlamalar ve mülkün devri ve imha usulü Asgardia’nın kanunları tarafından belirlenir.
 5. Asgardia her türlü mülkiyet hakkını eşit olarak garanti eder ve korur.

 

BÖLÜM 5.

SOSYAL ADALET VE HALK TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞ YÖNETİM

Madde 16. Halk Tarafından Oluşturulan Yönetim

 1. Asgardia vatandaşları, Asgardia’nın gücünün kaynağıdır.
 2. Asgardia vatandaşlarının kolektif iradeleri, bu organları, referandumları ve seçilmiş devlet organlarındaki temsilcileriyle olan etkileşimlerini izleyerek, Asgardia’nın hükümet organlarına yapılacak seçime katılmak suretiyle uygulanacaktır.
 3. Devlet idari kararlarının performansını geliştirmek, yapmak, uygulamak ve izlemek için devlet organlarına seçimler ve vatandaşların katılımı öncelikle elektronik oylama yoluyla yapılır.
 4. Dünya ülkedeki doğum, ikamet, vatandaşlık, ırk, uyrukluk, cinsiyet, din, dil, zenginlik ve diğer farklılıklara dayalı seçimler ve referandumlar sırasında önyargılar yasaktır.
 5. Asgardia’nın hükümet organları ve yetkilileri seçimlere müdahale edemez, vatandaşları baskı altına alamaz ya da seçimleri çarpıtamaz.
 6. Asgardia Halkı Hükümeti aşağıda belirtilenler tarafından garantiye alınacaktır:

a)    Seçimler için bir usul, adaylara uygulanabilir şartlar ve seçim zaman dilimleri oluşturma;

b)    Asgardia’nın resmi organ yetkililerinin değiştirilmesini ve hükümet pozisyonları için azami süre sınırlarının belirlenmesini sağlama;

c)    Asgardia vatandaşlarının görevde bulunma ve seçilme haklarının mahkeme tarafından korunması;

d)    Asgardia’nın devlet organlarının kamu faaliyetlerinin elektronik kaynaklar yoluyla kamu denetimi, vatandaşlara düzenli raporlama yapılması, Asgardia yasalarınca belirlenen şekilde hükümet sorumluluklarının farklı alanlarının durumu hakkında açık bilgi sağlanması;

e)    Yurttaşların yasama tekliflerini sunmalarına ve referandum başlatmalarına izin veren usullerin oluşturulması;

f)     Güçlerin ayrılması;

g)    Yüksek Değerler ve Asgardia Anayasası uyarınca hükümet organlarının çalışmaları.

 1. Asgardia’da halkın ifade özgürlüğünün en üst şekli referandumdur. Referandum, Asgardia’nın en önemli ulusal konularını çözmek için kullanır.

Referandumlar, Asgardia yasalarına uygun olarak düzenlenir.

Madde 17. Adalet

 1. Asgardia, her kişinin adil muameleye hakkını tanır ve bu hakkın uygulanmasının kolaylaştırılmasını kabul eder.
 2. Asgardia sosyal adalete sahip bir ulusudur. Vatandaşların emek ve maddi ya da maddi olmayan malların üretimi yoluyla üretilen diğer vatandaşların, toplumun ve hükümetin beklediği maddi ve manevi yardımlardan vatandaşların yararlanmasını sağlamaya çalışmaktadır.
 3. Asgardia’daki adalet, tüm yasal menfaat gruplarının yasal menfaatlerine saygı gösterilmesi ve çatışan çıkarların dengelenmesi için çaba gösterilmesi yoluyla sağlanır.
 4. Hükümet, adaleti sağlamak için şunları sağlar:

a)    ahlaki ideallerin yayılması;

b)    eşit haklar ve insan haysiyetinin eşitliği;

c)    yardıma ihtiyaç duyan gruplar için hükümet desteği, yardımseverlik, hayırseverlik ve karşılıklı yardım;

d)    bilimsel ve teknolojik ilerleme.

 1. Hükümet, toplumsal açıdan önemli faaliyetlerle uğraşan yatırımcılar ve hayırseverler de dâhil olmak üzere vatandaşların, vatandaş derneklerinin çalışmalarını teşvik eder.

Madde 18. Herkes İçin Saygınlık Eşitliği

 1. Asgardia tüm insanların eşit haysiyetini tanır.
 2. Her insan, haysiyetini hayatta ve ölümden sonra tanınma ve korunma hakkınıa sahiptir. İnsan haysiyetini azaltmak için hiçbir neden kullanılamaz. Asgardia vatandaşlarının onuru korunacaktır.
 3. İnsanlar ve Asgardia vatandaşlarının insan itibarı hakkındaki görüşleri eğitim, ebeveynlik, propaganda ve medya aracılığıyla Asgardia’nın Yüce Değerlerine uygun olarak oluşturulur ve desteklenir.
 4. Herhangi bir üstünlük propagandası ve/veya insan eşitsizliği yasaktır. Asgardia ırkçı, Nazi, faşist ve diğer benzer ideolojileri tarihsel ve yeni biçimleriyle yasaklar.
 5. Hükümet, kendilerine yiyecek, giyecek, barınak ve temel maddi ve maddi olmayan menfaate eşit erişim sağlayarak, Asgardia topraklarında zor durumda bulunan vatandaş gruplarını korur.
 6. Hükümet, yeryüzündeki ikamet ettiği ülkeye bağlı olanlar da dâhil olmak üzere, Asgardia vatandaşlarına yönelik sosyal koşulların ve fırsatların eşitsizliğini azaltmaya çalışır.
 7. Hükümet sosyal ve ekonomik sistemlerde hümanizmi, merhameti ve yardımseverliğin kurulmasını destekler.

Madde 19. İstihdam

 1. Hükümet ve toplum, istihdamı teşvik edecek ve değerini, önemini ve prestijini artırmaya çalışacaktır.
 2. İstihdam hakları, genel kabul görmüş uluslararası hukuk ilkelerine ve normlarına uygun olarak Asgardia yasalarına göre düzenlenir.

Madde 20. Sosyal Güvenlik

 1. Vatandaşların sosyal güvenlik, yardıma muhtaç kişilere ve emeklilere sosyal destek ve yardım seklindedir.
 2. Sosyal güvenlik Asgardia yasalarına uygun olarak ve onaylanmış sosyal standartlar temelinde sağlanır.

BÖLÜM 6.

ASGARDIA’DA GÜVENLİK

Madde 21. Güvenlik Bölgeleri

 1. Asgardia kendini ve vatandaşlarını uzaydan kaynaklanan tehditlerden korumalı.
 2. Asgardia’nın güvenlik doktrini doğasında barışçıl ve kendisini koruyucudur.

Madde 22. Vatandaşların Güvenliği

 1. Asgardia vatandaşların güvenliğini sağlayacak ve mevcut olan ve gelecekte oluşacak tehditleri aşma ve riski en aza indirme becerisini ve vatandaşların güçlenmesini sağlayacaktır.
 2. Asgardia “topraklarında” vatandaşların güvenliği sağlanacaktır.
 3. Asgardia vatandaşları, Asgardia’nın kendi “topraklarında” kendilerini herhangi bir köle veya kölelik, fiziksel veya duygusal şiddet ve zorlama, yasadışı bağımlılık ve kısıtlamalar, yasadışı yükümlülükler veya boyun eğmelerden korunmalarını talep edebilirler.
 4. Dünya Devletleri’ndeki Asgardia’nın hükümet organları ve diplomatik temsilci organları, Asgardia’nın Anayasa’sına ve yasalarına, genel olarak kabul görmüş uluslararası ilke ve normlara uygun olarak, vatandaşlarının fiziksel güvenliğini sağlamak için, ikili antlaşmalar ve Asgardia vatandaşlarının ikamet ettiği Devletlerin yasaları ve kurallarına uygun tüm barışçıl yolları ve önlemleri alacaktır.
 5. Asgardia ahlaka aykırı ve/veya Yüce Değerlerini zayıflatmayı ya da azaltmayı hedefleyen, ahlaka aykırı ve anti sosyal davranışların propagandasını ve herhangi bir depolama ortamıyla ilgili herhangi bir bilginin üretilmesini ve dolaşımını yasaklar.
 6. Görüşlerin ahlaksızlık propagandası içermemesi; Yüce Değerleri zayıflatmaya veya azaltmaya çalışmaması; Ulusal güvenliği tehdit etmemesi; Şiddet ve çekişme teşvik etmemesi; bireylerin şeref ve onurunu bozmaması; kısıtlı bilgileri ifşa etmemesi şartıyla ve aksi takdirde bilgi güvenliğinin sağlanması ile ilgili gereksinimlerde belirtmek üzere, görüş ve ifade özgürlüğü için herhangi bir zulüm yasaktır.
 7. Asgardia, vatandaşların kişisel verilerinin korumasının garantisini verir.

Madde 23. Asgardia’nın Güvenliği

 1. Asgardia, ulusal çıkarlarını, ulusal güvenliğini ve kaynaklarının güvenliğini, tüm gökyüzü cisimlerindeki imkânlarını, araçlarını ve kaynaklarını kullanarak Dünya’yı koruma ve güvence altına alacaktır.
 2. Asgardia, dış ve iç tehditleri ve güvenlik risklerini (alan, askeri, politik, bilgi, ekonomik ve çevresel riskler de dâhil olmak üzere) izleyip tahmin etmelidir. Ayrıca, bunların en aza indirilmesini veya önlenmesini veya bu tür risklerin gerçekleşmesinden doğan zararın en aza indirilmesini ve sonuçlarının ele alınmasını sağlamalıdır.
 3. Bilgi güvenliğini sağlamak için Hükümet, bazı bilgi türlerinin, Asgardia Anayasası temelinde ve Asgardia yasalarının belirlediği usuller uyarınca dolaşımını düzenler.
 4. Bilgilerin listesi ve bunun kısıtlı bilgilere dâhil edilme usulü, Asgardia yasaları tarafından belirlenir.
 5. Hükümet, doğru bilgilerin dolaşımı için güvenli bir ortam (bilimsel araştırma ve teknik bilgilerin elektronik veri tabanları dâhil) oluşturulmasını ve farklı etki türlerine karşı dayanıklı bilgi altyapısının oluşturulmasını sağlamalıdır.

Madde 24. Dünyanın Korunması

 1. Asgardia, Dünya’yı uzaydan kaynaklanan tehditlerden korumak için imkânlar oluşturmak için hükümet ve özel kaynaklar kullanacaktır. Bunu, bağımsız ve Dünya Devletleri ve uluslararası örgütlerle işbirliği içinde, ikili ve çok taraflı antlaşmalar temelinde yapacaktır.
 2. Dünya gezegenini korumak için Asgardia’nın yetkilendirilmiş organlarının görevleri:

a)    Yakın ve uzay uzaydaki potansiyel tehlikeli nesnelerin durumunu ve fiziksel süreçlerini izleyip uzaydan kaynaklanan tehditleri ve potansiyel sonuçlarını modelleyip tahmin etmek;

b)    Dünya’nın jeosferlerindeki durumu ve fiziksel süreçleri izleyip potansiyel sonuçlarını modelleyip tahmin edecek;

c)    Dünya’nın biyosferini ve uzaydan kaynaklanan ortaya çıkan biyolojik tehditleri izleyecek ve potansiyel sonuçlarını ve bu tehditlere karşı savunma yollarını modelleyip tahmin edecek.

 1. Asgardia, Dünya’nın insanlığını ve biyolojik çeşitliliğini korumak için, yeryüzündeki insanlığın güvenliğini tehdit eden durumlarda uzayda Ark alanlarının ve koruyucu platformların kurulmasını organize edecek ve bunları tehdit olmayan zamanlarda uzay turizmi için kullanacak.

Madde 25. Asgardia’nın Uzay Havacılığı Filosu

 1. Dünya ve yörüngesel uydu sistemlerini korumak için, Asgardia havacılık ve uzay kuvvetlerini ve kaynaklarını yaratacaktır.
 2. Ana havacılık ve uzay kuvvetleri, evrensel robotik uzay platformları tarafından oluşturulacaktır.
 3. Hükümet, Asgardia’nın uzay filosunu normal zamanlarda kontrol eder.
 4. Devlet Başkanı ve Meclis, Asgardia yasalarına uygun olarak bir olağanüstü durum, savunma veya felaket durumu beyan edebilir. Bu gibi durumlarda, Devlet Başkanı Asgardia faaliyetleri sürdürür.
 5. Asgardia’nın havacılık ve uzay kuvvetleri, uluslararası hukuka uygun olarak ve Uzaydaki barışı sağlamak ve Dünya’yı uzaydan kaynaklanan tehditlerden korumak için Dünya Devletleri ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır.

 

BÖLÜM 7.

YAPI

Madde 26. Ulusal Simgeler

 1. Asgardia’nın ulusal simgeleri:

a)    Asgardia’nın ulusal bayrağı;

b)    Asgardia’nın ulusal arması;

c)    Asgardia’nın ulusal marşı;

 1. Asgardia’nın ulusal simgeleri, oy kullanarak seçilecek ve daha sonra, Meclis ve Devlet Başkanı tarafından, Asgardia yasalarıyla belirlenen usule uygun olarak onaylanacaktır.
 2. Asgardia’nın ulusal sloganı “Bir İnsanlık, Bir Birlik”.
 3. Asgardia’nın ulusal simgelerinin açıklaması ve bunları kullanma usulü, Asgardia yasaları tarafından belirlenir.
 4. Asgardia vatandaşları, Asgardia’nın ulusal simgelerine saygı duyr ve onları korur. Asgardia’nın ulusal simgelerine yönelik herhangi bir saygısızlık, Asgardia yasalarınca belirlenen usule uygun olarak sorumluluk kabul edilecektir.
 5. Ulusal sembollerin herhangi bir kullanımı Asgardia yasalarınca belirlenen usulü ihlal ettiği takdirde, bu yasalara uygun olarak kovuşturulur.

Madde 27. Dil

 1. Asgardia’nın resmi dilleri, en yaygın olarak kullanılan iletişim dili olarak Asgardia vatandaşları tarafından seçilen 12 dilden oluşmaktadır. Resmi dillerini seçme ve değiştirme usulleri ve bunların kullanım alanları ve özellikleri Asgardia yasaları tarafından belirlenir.
 2. Asgardia tüm resmi dillerin eşitliğini garanti eder. Anayasa ve/veya Asgardia kanunları tarafından aksi şekilde belirtilmediği sürece hiç kimse belli bir resmi dilde kısıtlamalar veya ayrıcalıklar belirleyemez.
 3. Asgardia vatandaşları iletişim, eğitim, ebeveynlik ve yaratıcı arayışlar için ana dillerini kullanabilir. Hükümet, herkesin kendi ana diline sahip çıkmasını ve onun kullanımını veya gelişimini engellemeyeceğini garanti eder.
 4. Asgardia, Dünya Devletleri ve uluslararası kuruluşlarla olan ilişkisinde, Asgardia ve konuşmacının seçtiği 12 dilden birini kullanacaktır. Asgardia adına yapılan sözleşmeler, antlaşmalar ve diğer uluslararası belgeler, tarafların karşılıklı mutabakata dayalı diğer tarafça istenen farklı bir dilde hazırlanabilir.
 5. Asgardia, gelecekte tek bir Asgardia dilinin geliştirilmesi için çalışacaktır.

Madde 28. Başkent 

 1. Asgardia’nın uzay başkenti, Asgardia veya Uzay Asgardia, şu anda aktif bir Dünyaya yakın yörünge uydusu veya bir yörünge uydu grubunun (yerleşimler) üzerinde bulunmaktadır. Başkent daha sonra bir Uzay Arkında veya nihayetinde bir Ay biriminde (yerleşimler) bulunabilir.
 2. Uzay Asgardia, bir bilgi portalı ve Asgardia’nın hükümet organları, vatandaşları ve altyapısının, şirketler, bankalar, sigorta şirketleri, hukuk firmaları, IT ve telekomünikasyon şirketleri, eğitim kuruluşları vb. dâhil olmak üzere sanal konumudur. Başkent, Asgardia vatandaşları, diğer kişiler, Dünya ulusları ve uluslararası kuruluşlar tarafından Asgardia devlet organları ve yetkilileri ile irtibat kurmak için bir adres niteliğinde kullanılır.
 3. Asgardia vatandaşları, diğer kişiler ve tüzel kişiler tarafından Asgardia’nın hükümet organları ve yetkilileri tarafından yapılan bireysel ve toplu sorular, soruşturma yapan tarafın Asgardia’nın başkentinin sanal kaynaklarını kullanarak tanımlanmasına ve kimlik denetimine tabi tutulmasına izin verecek şekilde elektronik olarak gönderilir.
 4. Asgardia, Asgardia veya Earth Asgardia’nın Dünya başkenti, Asgardia’nın topraklarına sahipse, devlet organlarının bulunduğu yere ve Asgardia’nın Dünya varlıklarının yazılım ve donanım komplekslerinin yerini belirtir (doğal, sert yüzeylerde suni veya su, yasal olarak bulunan Dünya Devletleri veya Dünya Devletleri’ne ait olmayan).
 5. Her iki başkentin statüsü, yerleşimleri için yasal düzenlemeler, operasyonel prosedürleri ve kaynak kullanımı Asgardia yasası tarafından belirlenir.

Madde 29. Dış İlişkiler

 1. Asgardia, dış politikasını misyonuna ve Yüce Değerlere ve ulusal çıkarlarına dayanarak yürütür.
 2. Asgardia’nın dünya uluslarıyla diplomatik ilişki kurması ve bu ülkelerdeki büyükelçiliklerin ve konsoloslukların açılması da dâhil olmak üzere, uluslararası yasal olarak tanınmasını sağlamak, Asgardia’nın dış politikasının hedeflerinden biridir.
 3. Asgardia dünyanın her kıtasında büyükelçilikleri açar.
 4. Asgardia’nın dış politikası, genel uzay ve gezegen çıkarlarının dengesini ve ulusal çıkarını sağlamayı hedefler.
 5. Asgardia, uluslararası ilişkiler kurar ve yetkili hükümet organları tarafından yürütülen uluslararası anlaşmalara ve sözleşmelere dayanarak diğer

Devletlerle işbirliği yar.

 1. Uluslararası hukukun ortak normları, Asgardia’nın yasal sisteminin bir bileşenidir. Bu normlar, Asgardia’nın kendi varlığının üstün misyonunu tehdit etmemek şartıyla, Asgardia’nın yasalarına göre önceliklidir.
 2. Uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde Asgardia, genel, kapsamlı ve bağlayıcı uluslararası tahkim usulleri çerçevesinde uzlaşmalara ulaşmayı amaçlar.

Madde 30. İdare

 1. Asgardia, referandum vasıtasıyla vatandaşları tarafından idare edilecek.
 2. Asgardia’nın yönetişimi, yasama (Meclis), icra (Hükümet) ve yargı (Mahkeme) dallarına ayrılmasıyla yerine getirilir.
 3. Devlet Başkanı, hükümetin başıdır ve hükümetin herhangi bir kolun parçası değildir.
 4. Devlet organlarının yetkileri Anayasa ve Asgardia yasası ile belirlenir.
 5. Asgardia, yönetim organları ve yetkilileri aracılığıyla, Anayasa ve Asgardia kanunları tarafından belirlenen yetkiyi kullanıp, kaynaklarını kullanarak, hayatının ve faaliyetlerinin tüm alanlarını misyonuna ve Yüce Değerlere uygun olarak geliştirmekten sorumludur.

 

BÖLÜM 8.

YÖNETİM

Madde 31. Hukuk Sistemi

 1. Asgardia Anayasası, Asgardia’nın hukuk sisteminin temelini oluşturur. Asgardia Anayasası diğer tüm hukuki belgelerden öncelikli olacak ve doğrudan uygulanabilecektir.
 2. Asgardia’nın hukuki araçları şunları içermektedir:

a)    Referandum kararları;

b)    Devlet Başkanının kararnameleri;

c)    Meclis kararları;

d)    Hükümet kararları;

e)    Mahkeme kararları;

f)     Yüksek Uzay Konseyi Kararları;

g)    Savcılık faaliyetleri;

h)    Asgardia Ulusal Denetim Bürosu düzenlemeleri;

i)     Ulusal Asgardia bankası düzenlemeleri;

j)     Uluslararası anlaşmalar;

 1. Asgardia Anayasası ve yasal düzenlemeler, Asgardia toprakları ve bulundukları yerden bağımsız olarak, tüm Asgardia vatandaşlarına uygulanmaktadır. Bir Asgardia vatandaşının yasal işlemler ile Asgardia’nın yasal düzenlemeleri arasında farklılıklar olması halinde, bu türden farklılıkların Asgardia’nın taraf olduğu bir uluslararası anlaşma tarafından ele alınmaması durumunda, Asgardia vatandaşı, bulunduğu devletin kurallarına göre hareket edebilir.
 2. Asgardia’da kabul edilen kanunlar ve diğer yasal işlemler, Asgardia Anayasasına aykırı olamaz veya hükümlerini başka bir şekilde çarpıtamaz. Anayasaya aykırı olan kanunlar yürürlükten kalkmıştır ve Asgardia yasaları tarafından belirlenen usule uygun olarak geçersiz ilan edilir.
 3. Asgardia tarafından yürütülen uluslararası sözleşmeler Anayasaya aykırı olmamalı. Asgardia tarafından yürütülen antlaşmalar, yasal sisteminin bir parçası haline gelir.
 4. Asgardia, genel kabul görmüş uluslararası ilke ve normları tanır.
 5. Yasal eylemlerin hazırlanması, dikkate alınması, kabul edilmesi, resmi yayınlanması, yürürlüğe girmesi, yorumlanması ve sistemleştirilmesi, yanı sıra yasal güç ve yasal işlemler arasındaki çelişkilerin çözülmesi ile ilgili gereksinimler Anayasa ve Asgardia’nın kanunlarıyla belirlenir.

Madde 32. Asgardia Devlet Başkanı

 1. Devlet Başkanı, vekâletname gerekmemek üzere, iç ve dış politikanın ana yönlerini belirleyen ve Asgardia’yı yurtiçi ve yurtdışında Başkomutan olarak temsil eden Hükümet’in en üst düzey yetkilisi, Anayasanın garantörüdür.
 2. 20 Ocak 2017’de (20 Ocak, 0001, Asgardia takvimine göre) seçilen ve Anayasa için 18 Haziran 2017’de (Asgardia takviminde 1 Asgard 0001) oy kullanan Kurucu Baba ve ilk Devlet Başkanı Dr. Igor Ashurbeyli’dir. Asgardia Anayasasının kabul edildiği gün itibariyle Devlet Başkanı bu görevi 5 yıl süreyle elinde tutuyor.
 3. Devlet Başkanının pozisyonunun maksimum yaş sınırı 82 yıldır.
 4. Yaş sınırına ulaşmadan bir yıl önce veya gönüllü istifa durumunda Devlet Başkanı, Devlet Başkanlığı görevine kalıtsal veya başka bir temelde bir aday belirtmiştir. Farklı iki aday ya da Devlet Başkanlığı görevini yapmak üzere aynı aday, Meclis ve Yüce Uzay Konseyi tarafından aday gösterilir. Devlet Başkanı seçimi, Asgardia yasalarına uygun olarak referanduma sunulur.
 5. İkinci ve daha sonraki Devlet Başkanları, 50 yaş üstü ve aday olmadan önce en az beş yıl boyunca uzay vatandaşlığına sahip, 65 yaşın altındaki, görevini yerine getirecek bedensel ve ruhsal güce sahip herhangi bir Asgardia vatandaşı olabilir.
 6. Devlet Başkanı’nın ölümü, istifa etmesi, kalıcı olarak iş göremez hale gelmesi ya da kayıp olduğu ilan edilmesi durumunda ya da Devlet Başkanının görevini yerine getiremediği, görevleri geçici olarak yerine getirilemediği hallerde yasanın öngördüğü koşullar, Devlet Başkanının bu görevleri yerine getirmesini engelleyen nedenlerin ortadan kalkmasına veya yeni Devlet Başkanının göreve başlamasına kadar, Yüce Uzay Konseyi Başkanlığına geçebilir.
 7. Devlet Başkanını seçme ve faaliyetlerini düzenleme prosedürü, Asgardia yasaları tarafından belirlenir.
 8. Devlet Başkanı, aşağıdaki hallerde yasanın öngördüğü prosedüre uygun olarak Meclis tarafından görevinden alınabilir:
  1. Sağlık gerekçesiyle görevlerini yerine getirmeye devam edememe; veya
  2. Başsavcı tarafından vatan hainliği veya diğer büyük suçla suçlanıp bu suçlamanın Mahkeme tarafından onaylanması;
 9. Devlet Başkanı:
  1. atar ve kaldırır:
   • Yüksek Mahkemenin Hakimi;
   • Yüksek Uzay Konseyinin Başkanı;
   • Başsavcı;
   • Asgardia Ulusal Denetim Bürosu Başkanı;
   • Dünya kıtalardaki Asgardialı temsilciler;
   • Dünya’daki Devletlerdeki Asgardia elçileri
  2. Anayasaya ve Hükümet Başkanına, Yüksek Uzay Konseyi üyesine, Ulusal Banka Başkanı, Savcılığa, Kraliyet Savcılığı’na, Kanun Hükmünde Kararname’ye göre adaya karşı veto hakkına sahiptir. Mahkeme ve bu görevleri yerine getiren kişilerin kaldırılmasını önerme hakkı vardır;
   • Meclis üye seçimlerini Anayasaya ve Asgardia yasasına uygun uygular ve Meclisi feshetme hakkına sahiptir;
   • uluslararası antlaşmalar üzerinde müzakereler yürütür ve imzalar, diplomatik temsilcilerden itimat mektuplarını kabul eder ve diplomatik temsilcileri görevden geri çağırabilir;
   • kanun taslaklarını Meclise sunar, Meclis tarafından kabul edilen kanunları imzalar ve imzasız bunları yasalaştırma hakkıyla iade eder ve Meclis tarafından kabul edilen kanunları veto etme hakkına sahiptir;
   • ulusal hükümet ödülleri ve fahri ünvanları verir;
   • özel af verir;
   • Devlet Başkanının idaresindeki görevliler, çalışmasını destekleyen organın elemanlarını atar;
   • kendisini görevinde destekleyen tartışma ve danışma organlarını oluşturur;
   • Anayasa ve Asgardia yasası tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirir.
  3. Devlet Başkanı, hükümet organları ve Asgardia vatandaşları için zorunlu olan hükümleri çıkarır. Devlet Başkanının kararnameleri Anayasa ve Asgardia yasalarına aykırı olmaz.

Madde 33. Meclis

 1. Meclis, tüm Asgardia vatandaşlarını temsil eden tek meclisli bir meclistir.
 2. Meclis, Asgardia yasalarına uygun olarak diğer dil temsilcilerinin tahsisatını hesaba katarak, Asgardia’nın 12 resmi diliyle orantılı olarak dil temelinde tüm ulusu kapsayan eşit ve doğrudan seçimlerden seçilen 150 üyeden oluşur.
 3. Meclis üyeleri 50 yaşına giren Asgardia vatandaşlarından beş yıllık süre için seçilir.
 4. Merkezi Seçim Komisyonu Asgardia’nın seçim kanunlarına uygun şekilde seçimleri uygular ve oyları sayar.
 5. Meclis üyeleri sınırsız defa, en fazla 80. yaşlarına kadar seçilebilir.
 6. Meclis üyeleri, üyeler arasından bir Başkan ve vekillerini seçerler.
 7. Parlamento oturumları şahsen, uzaktan ve elektronik olarak yapılabilir; Asgardia kanunlarına uygun olarak sınırlı ya da açık olabilir.
 8. Devlet organlarının temsilcileri davet edilirse Meclis oturumlarına katılırlar.
 9. Devlet Başkanı, Parlamentoyu feshedebilir. Savcıda Meclisin feshini önerebilir. Mahkeme, fesihten yana yapılan iddialara katılırsa, Meclisi yasalara uygun şekilde feshedebilir.
 10. Meclisin yetkileri şunları içerir:

a)    Asgardia yasalarını kabul etmek;

b)    Meclis Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, Yüksek Mahkeme Hâkimlerini Yüksek Uzay Konseyinin önerisi üzerine atamak ve Devlet Başkanının veya Yüksek Uzay Konseyinin teklifi üzerine görevden almak;

c)    Hükümetin Başkanının teklifi üzerine bakanları atamak ve görevden almak;

d)    Asgardia’nın Ulusal Denetim Bürosu deneticilerini atamak ve görevden almak;

e)    Devlet Başkanı seçimlerini düzenlemek;

f)     Hükümet ve bakanlara yönelik istifa kararı almak;

g)    Devlet Başkanının olağanüstü hal ilan etme kararlarını onaylamak;

h)    Halk oylamaları düzenlemek;

i)     Devlet organlarının temsilcilerini toplamak da dâhil olmak üzere Parlamento duruşmalarını ve soruşturmalarını düzenlemek.

 1. Meclis, Anayasa ve Asgardia yasası uyarınca görev alanına giren konularda kararlar verir. Meclisin Asgardia yasalarını benimseme usulünü ve bu prosedürün ihlal edildiği sorumluluğu kanunlar koymaktadır.
 2. Meclis, sorumluluk alanları Devlet bakanlıklarına tekabül eden 12 daimi komiteden oluşur.

Madde 34. Hükümet

 1. Asgardia’nın en üst düzey yürütme organı Hükümettir.
 2. Hükümet, Hükümet Başkanı, vekilleri ve bakanlarından oluşan kolektif bir organdır. Hükümet, şahsen, uzaktan veya elektronik olarak toplantılar düzenleyebilir.
 3. Devletin icra organlarının sistemi, daimi meclis komitelerine uygun olarak 12 bakanlıktan oluşur.
 4. Hükümet Başkanı, Devlet Başkanı ile anlaşma üzerine Yüksek Uzay Konseyi’nin önerisi üzerine Meclis tarafından atanır. Bakanın adayları Hükümet Başkanı tarafından aday gösterilir ve Meclis tarafından onaylanır. Bakanlar 35-60 yaşları arasındaki Asgardia vatandaşları olabilir; bu kişiler, ilgili alanda bir derece, vasıf ve mesleki deneyim sahibidir ve bir bakanın görevlerini yerine getirmek için fiziksel ve ruhsal sağlık içindedir. Özel bir iş koluna sahip olan Meclis üyeleri, Hükümet Başkanlığı ile anlaşma yaparak bir çıkar çatışmasını önlemek için hükümet konumlarının süresi boyunca güven yönetimine koymalıdır.
 5. Hükümet Başkanı, Hükümet için öncelikli alanları belirler ve çalışmalarını Anayasa, Asgardia yasası ve Devlet Başkanı kararlarına uygun olarak düzenler.
 6. Hükümetin çalışmalarını şekillendirme ve düzenleme usulünü, Anayasa ve Asgardia yasaları tarafından belirlenmiştir.
 7. Hükümetin yetkileri şunları içerir:

a)    Anayasanın uygulanması ve savunulması;

b)    Uluslararası antlaşmalar, yasalar, Devlet Başkanının kararnameleri ve

Yüksek Uzay Konseyi kararlarının uygulanması;

 1. Kanun tasarılarını geliştirip Meclise sunması;
 2. Taslak bütçelerin geliştirilmesi ve sunulması ve bunların uygulanmasının sağlanması;
 3. Hükümet kararlarının ve yürütme organlarının diğer düzenlemelerinin uygulanmasının denetlenmesi;
 4. Ulusal çıkarların korunması ve korunmasının sağlanması;
 5. Ulusal güvenliğin ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması, üstelik

Dünya’nın korunması;

 1. Asgardia vatandaşlığını kabul etme ve iptal etme;
 2. Dış ilişkiler;
 3. Ulusal borcun idaresi;
 4. Devlet yönetimi ve istatistiksel izleme için bilgi desteği için bir sistem düzenlenmesi;
 5. Yürütmenin eylemleri için bilimsel bir temel sağlama, idari kararlar, planlar, tahminler ve devlet kalkınma programları geliştirme, planlanan kararların sonuçlarının tahmin edilmesi;
 6. Toplumsal süreçlerin izlenmesi ve vatandaşlarla etkileşimin kurulması;
 7. Devlet yürütme organlarının çalışmalarının denetlenmesi;
 8. Vatandaşların ve kamu düzeninin hak ve yükümlülüklerini koruyan, hukukun üstünlüğünün sağlanması;
 9. Memurluk görevlisini yetiştirmek ve bir ardıl havuz oluşturmak için bir sistemin düzenlenmesi;
 10. Anayasa ve Asgardia yasalarına, Devlet Başkanının kararnamelerine ve uluslararası yükümlülüklere uygun diğer hususlar.
 11. Tüm Asgardia’nın gelir ve giderleri, dengelenmesi gereken bütçeye dâhil edilmelidir. Asgardia devlet idari organlarının ve devlete ait işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak mükellefleri aşırı yüklememeli ve Asgardia “topraklarındaki” yaşam koşullarının tek düzeyliğini Asgardia kanunlarına uygun şekilde sağlamalıdır.
 12. Eğer bir sonraki yılın bütçesi, yürürlüğe girmeden önce, mali yılın bitiminden önce yasalarca kanun tarafından onaylanmazsa, Hükümet şunları yapmak için harcamaları yapabilir.
  • Kurumları korumak ve bütçenin belirlediği önlemleri bütçe kanununa uygun yürütmek;
  • Asgardia’nın yasal gereksinimlerini yerine getirmek;
  • Bir önceki yıla ait bütçe bu miktarları onayladıysa farklı iş ve hizmetlere devam etmek.
 13. Hükümet, Anayasa, uluslararası antlaşmalar, Devlet Başkanı kararnameleri, Yüksek Uzay Komisyonu ve yasalar uyarınca ve icrasına uygun olarak kararlar verir.

Madde 35. Mahkeme

 1. Asgardia’daki adalet sadece mahkemede uygulanır.
 2. Asgardia’daki yargı, bir anayasal, sivil, idari ve cezai davaları için dört panelden oluşan Kraliyet Mahkemesi biçimini alır.
 3. Mahkeme, Devlet Başkanı tarafından atanan Yüksek Hâkim tarafından yönetilir. Mahkeme hâkimleri, Yüksek Uzay Konseyi önerisi üzerine Meclis tarafından atanır.
 4. Hâkimler, 40-80 yaşları arasındaki Asgardia vatandaşları olabilir ve bu kişiler hukuk mesleğine ve en az beş yıl yasal meslekte çalışma tecrübesine sahiptir. Yasalar, hâkimle ilgili ek şartlar koyabilir Yargının kuralları ve usulleri, hâkimlerle ilgili ek şartlar getirebilir.
 5. Yargı, panellerin kompozisyonu, mahkemenin çalışmalarının oluşturulması ve düzenlenmesi prosedürleri Asgardia’nın yasaları ile belirlenir.
 6. Mahkeme duruşmaları, katılımcıların tanımlanmasına ve kimliğinin doğrulanmasına ve şahsen yapılan duruşmalara benzer şekilde, video konferans ve diğer elektronik sistemler kullanılarak yapılır.
 7. Mahkeme, yalnızca, Asgardia yasalarına uygun olarak tam ve bağımsız adaleti kolaylaştıracak ulusal bütçeyle finanse edilecektir.
 8. Hâkimler dokunulmazlık ve bağımsızlığa sahiptir ve yalnızca Anayasa ve Asgardia yasalarına tabidirler.
 9. Hâkimler, beş yıllık görev süresinin ardından ve Yüksek Adalet tarafından atandıktan ve Asgardia yasalarına uygun olarak Meclis Başkanı tarafından atandıktan sonra görevden alınamaz.
 10. Asgardia vatandaşları ve tüm devlet organları için mahkeme kararları zorunludur.

Madde 36. Yüksek Uzay Konseyi

 1. Yüksek Uzay Konseyi, Asgardia’da, Devlet Başkanına rapor verecek ve yasalara ve devlet kurumlarının Asgardia’nın Yüce Değerlere yönelik eylemlerine olan bağlılığını analiz edecek özel bir yönetim organıdır.
 2. Yüksek Uzay Konseyi, Başkan ve üyelerinden oluşur. Yüksek Uzay Konseyi üyeleri, siyaset, ekonomi, bilim, kültür, sanat, eğitim, hukukun üstünlüğü, hukukun üstünlüğü, sağlık, insan hakları ve özgürlükleri, ebeveynlik, spor, hayır işleri ve / veya diğer kamu veya hükümet başarıları gibi konularda belirli başarılar elde etmiş 50-80 yaşları arasında Başkan veya Başkan Vekilliği tarafından atanmış herhangi bir Asgardia vatandaşı olabilir.
 3. Yüksek Uzay Konseyi’nin statüsü, örgütsel temelleri, yetkileri ve operasyonel usulleri, Anayasa ve Asgardia yasası tarafından belirlenir.
 4. Devlet organlarının temsilcileri davet edildikleri takdirde Yüksek Uzay Konseyi oturumlarına katılmak zorundadırlar. Devlet organları, Yüksek Uzay Konseyi tarafından gönderilen soruşturmalara cevap vermelidir.

Madde 37. Başsavcılık

 1. Başsavcılık, Asgardia’nın hukuk işleri ile ilgili denetleme ve izleme yetkisine sahiptir.
 2. Savcılık, fiillerin ve devlet organlarının faaliyetlerinin ve vatandaşların Anayasa ve Asgardia yasasıyla hareketlerinin/eylemsizliğinin denetlenmesini ve izlenmesini sağlar.
 3. Başsavcı, Yüksek Uzay Konseyi’nin beş yıllık bir süre için teklif edilmesi üzerine Parlamento tarafından göreve atanır ve görevden alınır. Başsavcı, diğer savcıları Asgardia yasalarına uygun olarak atar.

Madde 38. Asgardia Ulusal Denetim Bürosu

 1. Asgardia Ulusal Denetim Bürosu, Asgardia’nın mali işleri için araştırma ve izleme organı olacaktır.
 2. Asgardia Ulusal Denetim Bürosu, Meclis tarafından oluşturulan bütçe ve ekonomik yönetimin etkililiğini ve eşgüdümünü izlemekle yükümlü olan sürekli devlet mali denetim organı olacaktır.
 3. Ulusal Denetim Bürosu, Ulusal Denetim Bürosu Başkanı ve denetçilerden oluşur. Ulusal Denetim Bürosu Başkanı beş yıllık görev süresi için atanır ve Meclis tarafından Yüksek Uzay Konseyi önerisi üzerine görevden alınır. Ulusal Denetim Bürosu denetçileri beş yıllık şartlar için bağımsız bir şekilde Meclis tarafından Asgardia Ulusal Denetim Bürosu Başkanının önerisi üzerine atanır.

Madde 39. Asgardia Ulusal Bankası

 1. Asgardia Ulusal Bankası, döviz kuru, emisyon ve finansal dolaşım, ulusal para biriminin istikrarı ve bankacılık sisteminin likiditesinden sorumludur. Asgardia Ulusal Bankası’nın faaliyetleri, Asgardia yasalarına uygun olarak düzenlenir.
 2. Asgardia Ulusal Bankası, ulusal ve özel bankaların bankacılık ağının gelişimini destekler ve mali faaliyetlerinin koşullarını ve kârlılığını düzenler. Bankacılık sırrı Hükümet tarafından garanti edilir. Bankacılık sırrı, Asgardia yasalarına veya uluslararası bir anlaşmaya göre sınırlanabilir.
 3. Asgardia Ulusal Banka Başkanı beş yıllık görev süresi için atanır ve Meclis ya da Yüksek Uzay Konseyi önerisine dayanarak Devlet Başkanı tarafından görevden alınabilir.

Madde 40. Karar Verme ve Uygulama

 1. Devlet Başkanı, yerli ve yabancı politikaların önceliklerini, Asgardia vatandaşlarına yıllık ve olağanüstü şekilde şahsen ya da uzaktan en üst yönetim organlarının temsilcilerinin toplantılarında hitap ederek, diğer kararnameleri çıkararak belirleyecektir. Devlet Başkanının bu halka hitap edinişleri, ülkenin iç ve dış siyasetini Asgardia’nın misyonunu gerçekleştirmek amacıyla önümüzdeki yıl ve öncesi planlamak için kullanılan belge fonksiyonu görüyor. Devlet Başkanının halka hitabı, tüm Asgardia devlet organları ve yetkilileri için bağlayıcıdır.
 2. Asgardia yasaları, planları ve devlet geliştirme programları, Anayasa’nın uygulanması ve Asgardia’nın misyonunun yerine getirilmesi için Devlet Başkanı’nın halka hitap edinişi uygun olarak geliştirilmiş ve kabul edilmiştir. Asgardia yasaları, önemli sosyal ilişkileri düzenler.
 3. Asgardia vatandaşları, hükümetin idari kararlarını hazırlayabilir ve kanunlara uygun olarak elektronik oylama (mevzuat teklif etme hakkı) vasıtasıyla hazırlıklarına katılabilir.
 4. Asgardia yasalarının uygulanmasını sağlamak için, Hükümet, bakanlıkları ve diğer devlet organları kanuni belgeleri yayımlamaktadır.
 5. Asgardia devlet organları, kendi alanlarındaki hukuki eylemleri iyileştirmek için benimsenen/çıkarılan eylemlerin pratik uygulamasını izlemektedir. Kabul edilen/çıkarılan yasal işlemlerin izlenmesi ve denetlenmesi, Asgardia denetim otoriteleri tarafından ve ayrıca elektronik oy kullanma yöntemiyle kamu denetimi mekanizmalarını kullanılarak Asgardia vatandaşları tarafından gerçekleştirilir.

 

BÖLÜM 9.

ANAYASANIN KABULÜ VE DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 41. Anayasanın Kabulü

Asgardia Anayasası Asgardia vatandaşları tarafından bir elektronik referandumla kabul edilmeli.

Madde 42. İlk Anayasa

Asgardia’nın ilk Anayasası 20 Ocak 2017 (20 Ocak 0001 yeni Asgardia takvimine göre) genel seçimlerinde 167837 Asgardialı tarafından seçilen Ulusal Başkanı Dr. Igor Ashurbeyli tarafından referanduma sunulacak.  İlk Asgardia Anayasasının kabulüne ilişkin referandum, kişisel verilerini İnternet üzerinden gönderen ve www.asgardia.space web sitesinde yayınlanan hüküm ve koşulları oylamanın sonuçlanmasından ve Devlet Başkanının kararnamesinden önce kabul eden 18 yaş üzeri kişilere oy vermek için açıktır. Bu kişiler, Asgardia’nın uzay vatandaşlığına ilişkin yasa kabul edilene kadar tercihli olarak Asgardia vatandaşları olarak kabul edilir ve daha sonra istendiği takdirde bu statüyü muhafaza edecektir.

Madde 43. Anayasayı Kabulüne Gereken Yeterli Çoğunluk

Asgardia Anayasası, oy kullanıldığı tarihte, Asgardia vatandaşlarının oylamanın yapıldığı dönemde oy kullanan Asgardia vatandaşlarının yarısından fazlasını lehte oy kullanması ve ilk Anayasanın kabulü için bu Anayasa’nın 42. maddesine göre kişi sayısının kabul edilmesi halinde kabul edilecektir.

Madde 44. Anayasanın Değişikliği

Asgardia Anayasası, Asgardia vatandaşlarının yaptığı bir elektronik oylama - bir referandumla - değiştirilebilir.

Madde 45. Anayasanın Değişiklik Prosedürü

Anayasa değişikliği ile ilgili öneriler, Milletvekili, Yüksek Uzay Konseyi veya Meclis tarafından yapılabilir.

BÖLÜM 10.

GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

Madde 46. Devlet Başkanının Parlamentonun seçimi ve Hükümetin kurulmasından önce sahip olduğu özel haklar

Asgardia yasalarının olmaması ve Anayasa hükümlerinin Meclis seçimi ve Asgardia Hükümeti’nin kurulmasından önce uygulanması amacıyla Devlet Başkanı, ilgili yasalar kabul edilene kadar yürürlükte kalan hükümleri çıkarabilir.

Madde 47. Yeni bir Devlet Başkanının Seçilmesi İçin Özel Usul

Yeni bir Devlet Başkanı için seçim Anayasa’nın kabulünden sonra ilk beş yıl içinde planlanırsa, Asgardia Anayasası’nın, Devlet Başkanının en az beş yıldır vatandaşlığa sahip olma gereğine ilişkin şartlar geçerli değildir.

Madde 48. Meclisin Seçimi İçin Süre Sonu

Anayasa’nın kabulünden sonra en geç altı ay içinde Parlamento üyelerinin seçimi yapılır. İlk seçimin yapılmasına ilişkin usul Asgardia Anmayasına uygun şekilde Devlet Başkanının kararnamesiyle belirlenir. Meclis üyelerinin müteakip seçim yasası Meclis kurulduktan sonra kabul edilir.

Madde 49. Hükümetin Kurulması İçin Süre Sonu

Hükümet, Asgardia Anayasası ve yasalara uygun olarak Meclisin seçimlerinden en geç üç ay sonra oluşturulur.

Madde 50. Anayasanın Geçerliliği

Asgardia Anayasası, 18 Haziran 2017 (1 Asgard 0001 yeni Asgardia takvimine göre) tarihli referandum sonuçlarına dayanarak www.asgardia.space adresindeki resmi yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Tasdik

Asgardia Anayasası, uzman ekiplerinin yoğun desteğiyle aşağıdaki çekirdek grup tarafından geliştirildi:

Igor Ashurbeyli

Stepan Sulakshin

Ram Jakhu

Markus Gronbach

Lena De Winne

Mikhail Spokoyny

Alesya Fedorova

Asgardia cemaati Anayasa’nın geliştirilmesine aktif biçimde katıldı. Tüm geri bildirimlerini derleyen ve gönderen gönüllülere çok teşekkür ederiz. Asgardia, geri bildirim ve tartışmalara katılmak suretiyle Anayasa’nın geliştirilmesine katkıda bulunan tüm Asgardialılara minnettardır.

Avustralya: Bellamy Paul, Gittins Benjamin;

Belçika: Martin Simon;

Brezilya: Guttau Humberto;

Kanada: Berg Rebekah, Denner Christopher, Quesnel Patrice, Skeiswanne John, Spencer Tamara;

Mısır: Mamdouh Muhammed;

Finlandiya:Viikate Matti;

Almanya:Kaschubowski Matthias;

Gana:Ofosu-Hene Samuel;

Yunanistan: Faroupos Christos;

Hindistan:Chaturvedi Utkarsh, Chaudhary Nikhil Kumar;

İran:Ghodrati Fatemeh;

İtalya:De Rosa Stephano;

Japonya:Bartlett Richie;

Kazakistan:Linda Yeleussizova;

Fas:Ledoux Jewell Zahira;

Nijerya:Okoroafor Chukwudifu Uzoma;

Pakistan:Khawaja Fahad Nazir;

Rusya Federasyonu: Onoprienko Vladimir, Novoseltsev Dmitry;

İspanya: Buono Susana;

İsveç:Jacobsen Eric;

Birleşik Krallık: Singh-Bartlett Warren;

Amerika Birleşik Devletleri: Case Trevyn David, Cole Christina, Dayish Andrew, Fontana Cha, Fuller-Senft William G., Lee Thomas C., Papineau, Peter, Pounds Kevin, Roution Christina;

Venezuela: Madonna Alberto